MANAŽMENT PACIENTOK S GYNEKOLOGICKOU MALIGNITOU

21. 9. 2023, Hotel Roca, Košice, 15:30-18:30

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Serbinová
Telefón: +421 918 888 186

Online registrácia bola ukončená 18.09.2023 o 16:00 hod.